logo

fdsdffsdfsdfsdf

 

 

 HU

 

 

המעבדה לרכישת שפה ועיבוד שפה חוקרת את הרכישה, העיבוד והייצוג של השפה. אנו מתמקדים בשתי שאלות עיקריות: מה זה אומר לדעת שפה וכיצד נרכש הידע הזה. אנו חוקרים את מנגנוני הלמידה בהם משתמשים ילדים ומבוגרים כאשר הם לומדים שפה ראשונה או שנייה; את המנגנונים המעורבים בעיבוד שפה; ואת הגורמים השונים - קוגניטיביים וסביבתיים - המשפיעים על ההתפתחות הלשונית של ילדים. המחקר שלנו ממוקם בנקודת ההשקה של בלשנות, פסיכולוגיה ומדעי הקוגניציה - הוא משלב תובנות תיאורטיות משלושת התחומים ומיישם שיטות ניסוייות ממדעי החברה במחקר השפה.

אנו משתמשים במגוון של שיטות מחקר (ביניהן: מחקרי קורפוס דיבור טבעי של ילדים ומבוגרים, ניסויים עם ילדים ועם מבוגרים, ולמידת שפה מלאכותית), וחוקרים שפות שונות (בעיקר אנגלית, עברית וערבית) ואוכלוסיות שונות (ילדים הרוכשים שפה, מבוגרים שהם דוברים ילידיים ורוכשי שפה שנייה). המחקר שלנו ממומן על-ידי הקרן הלאומית למדע (ישראל) ועל-ידי הקרן הדו-לאומית למדע (ארה"ב-ישראל).