logo

fdsdffsdfsdfsdf

 

 

 HU

 

 

מאמרים

"להתחיל בגדול": תפקידן של יחידות של כמה מילים בלמידת שפה ראשונה ושנייה

מדוע ילדים טובים יותר ממבוגרים בלמידת שפה למרות שהם פחות טובים מהם במגוון משימות קוגניטיביות אחרות? הפרויקט הנוכחי שלנו מציע נקודת מבט חדשה על השאלה הזו על-ידי הדגשה של התפקיד השונה שיחידות של כמה מילים ממלאות בלמידת שפה אצל ילדים לעומת מבוגרים. על קצה המזלג, אנו מציעים שילדים טובים יותר בהיבטים מסוימים של למידת שפה משום שהם לומדים מיחידות גדולות יותר ופחות "מנותחות": בעוד ילדים משתמשים ביחידות של כמה מילים (כמו: "לא יודע") בתהליך הלמידה, מבוגרים נוטים ללמוד ממילים בודדות – נטייה המונעת את למידתם של יחסים דקדוקיים מסוימים. כחלק מהפרויקט הזה, אנו חוקרים את אבני היסוד של למידת השפה והשימוש בה, ואת השפעתן על הלמידה באמצעות נתוני קורפוס, מחקרי הפקה והבנה ולמידת שפה מלאכותית (Arnon, 2010Arnon & Clark, 2011Arnon 2011 Arnon & Ramscar, 2012).

בשיתוף עם פרופ' Morten Christiansen ו-Stewart McCauley, אנו מפתחים "ארגז כלים" חישובי שמטרתו לזהות את אבני היסוד של השימוש בשפה ולהעריך את תפקידן של יחידות של כמה מילים בלמידה (Arnon, McCauley and Christiansen, 2016). קישור למצגת "אבני הבניין של השפה": "The Building Blocks of Language".