logo

fdsdffsdfsdfsdf

 

 

 HU

 

 

תלמידי תואר שני

 

TAMAR2

תמר ג'ונסון - תלמידת תואר שני

בעלת תואר ראשון במדעי הקוגניציה ובכלכלה מהאוניברסיטה העברית. מתעניינת במודלים חישוביים המנסים להתחקות אחר תהליכי הלמידה הטבעיים של ילדים ברכישת שפה. כך, כיצד המידע השפתי אליו נחשפים ילדים בשנותיהם הראשונות מאפשר להם יצירת פרדיקציות לגבי מבנה השפה שמשתכללות עם החשיפה לשפה. במסגרת התזה חוקרת את רכישת מבנה הפועל בעברית והאפשרות לכך שתבניות שכיחות בדיבור לילדים תורמות ביצירת פרדיקציות לגבי הפועל ובכך תורמות לתהליך זה.

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.