logo

fdsdffsdfsdfsdf

 

 

 HU

 

 

תלמידי דוקטורט

shira tal

 

שירה טל - תלמידת דוקטורט

מנהלת המעבדה. בעלת תואר ראשון במדעי הקוגניציה ופילוסופיה, ותואר שני במדעי הקוגניציה, שניהם מהאוניברסיטה העברית. שירה מתעניינת בהסברים שיש למחקרי פסיכולינגוויסטיקה ורכישת שפה להציע לשאלות טיפולוגיות ודיאכרוניות: מדוע שפות העולם נראות כפי שהן נראות, ומדוע הן משתנות כפי שהן משתנות. כלומר, כיצד אילוצים קוגניטיביים ותקשורתיים יכולים להסביר את דפוסי השינוי הלשוני הידועים בספרות, וכתוצאה, את הארכיטקטורות המסוימות של השפות השונות.

Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ori lavi-rotbain

אורי לביא-רוטביין - תלמידת דוקטורט

מנהלת המעבדה הפתוחה במוזיאון המדע. בעלת תואר ראשון מהתוכנית לפסיכו-ביולוגיה מהאוניברסיטה העברית (בהצטיינות). תלמידת דוקטורט במרכז למדעי המוח ע"ש לילי ואדמונד ספרא (ELSC) של האוניברסיטה העברית. אורי מתעניינת בחקר רכישת שפה ממבט של תורת האינפורמציה- תכונות הקשורות לתורת האינפורמציה של שפה מוכוונת ילדים והקשר שלהן ללמידה; ההבדלים בין שפה מוכוונת ילדים לשפה מוכוונת מבוגרים במדדי אינפורמציה והשפעת מדדים אלו על רכישת שפה שנייה.

 Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.